Kontakt a otváracie hodiny | WERK Bratislava

Kontakt a otváracie hodiny

Tešíme sa na Vašu návštevu


WERK
Bottova 1
811 09 Bratislava
werk@werkbratislava.sk
+421 910 434 887

CATERING A EVENTY

Lenka Poulová
lenka.poulova@medusacatering.sk
+421 (0)2 3300 2808

Otváracie hodiny

Pondelok – Streda: 07:30 – 23:00
Štvrtok: 07:30 – 24:00
Piatok: 07:30 – 1:00
Sobota: 09:00 – 1:00
Nedeľa: 09:00 – 23:00

MAPA
Ako sa k nám dostanete autom 🙂

Formulár spokojnosti    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.