Kontakt a otváracie hodiny | WERK Bratislava

Kontakt a otváracie hodiny

Tešíme sa na Vašu návštevu


WERK
Bottova 1
811 09 Bratislava
werk@werkbratislava.sk
+421 910 434 887

CATERING A EVENTY

Lenka Poulová
lenka.poulova@medusacatering.sk
+421 (0)2 3300 2808

Otváracie hodiny

Pondelok – Štvrtok: 10:00 – 23:00
Piatok: 10:00 – 0:00
Sobota: 09:00 – 0:00
Nedeľa: 09:00 – 23:00

Kde zaparkovať?

Pozrite si video.
W PARKOVANIE ZA POLOVICU
Vážime si vás a preto sme sa rozhodli prispieť na polovicu vášho parkovného počas trvania návštevy Werku.
Tešíme sa na vás v Jurkovičovej teplárni.*

* Do 30 minút máte parkovanie zadarmo. Zľava na parkovanie nie je automatická, parkovacia kartička sa aktivuje priamo vo Werku. Zvýhodnené parkovanie platí do 31. augusta 2022.

 

Formulár spokojnosti    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.